Working in Corporate Functions

Za všemi našimi produkty stojí efektivní síť centrálních specialistů: naši kontroloři, naši IT specialisté, naši kolegové z právního, finančního a personálního oddělení, oddělení pro komunikaci a také manažeři našich podniků. Ti všichni významně přispívají k našemu příběhu o úspěchu. Spoléháme tedy na to, že pro tyto divize budeme mít k dispozici ty správné lidi.

Jste vnímaví a mentálně agilní? Jste připraveni přijímat výzvy a denně je zvládat? Jste zaměřeni na řešení a pracujete nezávisle? Je součástí vaší osobnosti pracovitost a potřeba být oporou? Pak jste jedním z těch, kdo by mohli skvěle zapadnout do některého z našich podnikových týmů. Zde jsou divize, které nás všechny podporují a mohou potřebovat vaši podporu:

Fields in Corporate Functions

General Management

Udržujeme si jasný přehled. Spolupracujeme se všemi divizemi a regiony. Definujeme naši firemní strategii, čímž zajišťujeme budoucnost naší společnosti.

Finance & Controlling

Dbáme na to, aby byla naše čísla správná. Aby byla naše společnost vždy likvidní a tudíž schopná financovat všechny naše projekty.

Information Technology (IT)

Pomáháme naší firmě těžit z digitální cesty, na kterou jsme se vydali.

Environmental, Health & Safety

Dbáme na to, aby naši zaměstnanci každý den pracovali bezpečně. A rádi naší společnosti pomáháme zvyšovat udržitelnost.

Human Resources

Zaměřujeme se na naše zaměstnance. Podporujeme je ve všech osobních záležitostech. Stále více jich přivádíme do našich řad, rozvíjíme je a dále je v naší organizaci udržujeme.

Legal & Compliance, Tax, Insurance

Nejsme spokojeni, pokud nejsou dodrženy všechny zákonné požadavky a pokyny společnosti. Tímto způsobem zaručujeme, že vždy jednáme v souladu s předpisy a neděláme žádné právní chyby.

Communications

Jsme rádi, když jsou lidi v obraze a interně i externě s nimi sdílíme všechny relevantní firemní informace.

Real Estate Management

Jsme ti, kteří udržují druhý domov našich kolegů v dobrém stavu. Každý den se staráme o pozemky a budovy naší společnosti. Zajišťujeme, aby ve všech kancelářích svítila světla a žádný výtah neměl poruchu.

Víme, že naše inovativní produkty mohou plnit svůj slib pouze tehdy, když jsou vyrobeny ze správných přísad. Proto udržujeme úzké spojení s našimi dodavateli vysoce kvalitních surovin, technických služeb a zboží.

.

Jobs in Corporate Functions

.