Práce v provozní divizi

Working in Operations

Zajímalo vás někdy, jak se suroviny, jako je například písek, mění na staveništích v nové budovy?
Provozní divize se stará o to, aby na konci cesty zákazníci dostali spolehlivé a včasné dodávky prvotřídních konkurenceschopných produktů, a aby byly dodržovány nejnovější bezpečnostní normy.
Provozní divize zahrnuje koordinaci a spolupráci mnoha oborů, jako je výroba, konstrukce a údržba, řízení dodavatelského řetězce a procesní technologie, které jsou vždy úzce spojeny s ochranou životního prostředí a bezpečností a ochranou zdraví.

Provozní divize je zodpovědná za bezpečnou a spolehlivou výrobu hotových produktů v kvalitě a množství, které zákazníci vyžadují.

Divize konstrukce a údržby plánuje a buduje nové závody, bezpečnostní aktualizace, rozšiřování kapacity a výměnu stávajícího vybavení a strojů.

Divize údržby zajišťuje dostatečnou kapacitu pro výrobu hotových produktů podle požadavků zákazníka.

Řízení dodavatelského řetězce je zodpovědné za řízení celého logistického hodnotového řetězce, od zadání objednávky až po dodání. Jedná se o klíčové spojení mezi všemi interními a externími zúčastněnými stranami.

Divize procesní technologie se neustále snaží o zlepšování procesů, zvyšování efektivity výroby a snižování množství odpadu na minimum.

Analýza toku hodnot a aplikace koncepce štíhlého provozu je klíčovou kompetencí procesních technologií.

Naši odborníci na ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví zajišťují bezpečný provoz všech aktiv a bezpečný pohyb zboží. 

Provozní divize je závislá na procesech, strojích, zařízeních a systémech, které nám umožňují vyrábět produkty podle vysokých standardů a každý den podávat vynikající výkon.
Abychom toho mohli úspěšně dosáhnout, vytváříme pracovní prostředí důvěry a iniciativy, ve kterém mohou talentovaní zaměstnanci vynikat.
Každý den prokazujeme vytrvalost a schopnost řešit problémy, abychom našim zákazníkům mohli nabízet více možností služeb s naprostou transparentností nákladů, aby z toho měli užitek všichni.

  • „Miluji atmosféru v našem týmu, miluji naši komunitu provozní divize z jiných zemí a jsem hrdý na výsledky, kterých jsme v posledních 3 letech společně dosáhli.“

    Ales Bartheldi, Operations and Site Manager Czech Republic

Jste vynikajícím komunikátorem se skvělými dovednostmi v oblasti mezilidských vztahů? Chcete přispět k vytváření našich inovativních produktů a poskytovat zákaznický servis zaměřený na výsledky?  Umožňují vám vaše analytické schopnosti pracovat v časové tísni a zároveň dokážete řadit úlohy podle důležitosti a soustředit se na práci?  Zdá se vám, že se to pro vás dokonale hodí? Připojte se k našemu provoznímu týmu ještě dnes a již zítra obohaťte některý z našich oborů o váš osobní dotek! 

I když máte pocit, že ještě všechny požadavky nesplňujete, je důležité, abyste se chtěli učit a otevřeně pracovat v kreativním a agilním týmu, který se navzájem podporuje v tom, aby všichni členové týmu dosáhli svého plného potenciálu a přispěli k poskytování skvělých produktů a zajišťování vynikajících zkušeností zákazníků. 

.

Jobs in Operations

.