Práce ve výzkumu a vývoji

Working in Research & Development

Stavebnictví hraje ve většině národních ekonomik klíčovou roli. Naším cílem v divizi výzkumu a vývoji je stavebnictví inovovat a zefektivnit a zajistit jeho udržitelnost pro budoucí generace. Inovace v oblasti chemikálií budou hrát klíčovou roli přesahující stávajících řešení. Vytváříme hodnoty prostřednictvím technologické dokonalosti a hodnotíme se podle našeho obchodního dopadu. Klíčem k našemu úspěchu je spolupráce, kreativita a otevřenost. Pomozte nám dnes zodpovědět otázky zítřka a rozvíjet udržitelné technologie. 

Inovace jsou základem našeho budoucího ziskového růstu a tvoří jádro naší konkurenceschopnosti. Společně s divizí prodeje a marketingu nasloucháme potřebám našich zákazníků a zajišťujeme neustálé inovace v rámci celého portfolia produktů. Úzké vazby na regionální vývojová a technická centra zajišťují, že globální technologie budou přizpůsobeny potřebám místního trhu. 

Jste zapálení, konkurenceschopní a vysoce motivovaní k řešení problémů budoucnosti? Je udržitelnost jednou z vašich klíčových hodnot. Připojte se k našemu dynamickému týmu pro výzkum a vývoj a přispějte svými technickými a konstrukčními znalostmi a vaší schopností identifikovat potřeby zákazníka. Posunujme hranice toho, co je možné a společně budujme budoucnost!

  • „Je to skutečně fascinující: To, co v malém začne v našich laboratořích, později umožní výstavbu i velkých výškových budov.“ 

    Mario Vierle, Global Implementation, Strategy and Technology Manager Admixture Systems

  • „Jsme schopni převést své síly v oblasti výzkumu a vývoje do úspěchu na trhu. Funguje to proto, že stále prověřujeme naše přístupy. Máme rádi technologie a neustále hledáme inovativní řešení.“

    Herwig Heegewaldt, Head of Marketing Management Gemany, Austria & Switzerland

Are you passionate, competitive and highly motivated to solve tomorrow’s problems? Is sustainability one of your core values. Join our dynamic R&D-Team and contribute to our success with your technical expertise, your knowledge of construction and your ability to identify customer needs. Let’s push the boundaries of what is possible and build the future together!

.

Jobs in Research & Development

.