Práce v divizi marketingu a prodeje

About MBCC Group

My z divize „Marketing a prodej“ jsme těmi, kdo jednají se zákazníkem. Dbáme na to, aby stavební průmysl věděl o našich produktech a inovacích. Vzhledem k tomu, že jsme všichni technicky dobře proškoleni, mluvíme jazykem našich zákazníků. Ale také velmi dobře nasloucháme. To je jediný způsob, jak se můžeme dozvědět, s čím mají problém a jaká řešení potřebují. Vynikáme ve vývoji a zavádění těch nejlepších řešení a pravidelně a úzce spolupracujeme s kolegy z jiných divizí, například „Výzkum a vývoj“. To je to, co charakterizuje naši inovativní sílu. Toužíme po tom, abychom stále posouvali hranice toho, co je možné.

V našem týmu nejsou žádné dva pracovní dny stejné. Jednoduše proto, že úkoly, které řešíme, jsou příliš různorodé. Co je ale vždy konstantní, je naše zaměření se na naše zákazníky. Všichni pracujeme společně pro své zákazníky a hledáme neustálé kontakty, abychom jim nabídli co nejlepší řešení. Jsme vstřícní vůči novým a nekonvenčním přístupům. Umožňují nám to naše ploché hierarchie.

To, díky čemu jste dokonalým členem našeho týmu, je dobré technické porozumění stavebním chemikáliím, dobrá samostatná organizace a schopnost stanovovat si priority. Zlepšování situace pro naše zákazníky je přirozenou součástí vašeho repertoáru. Kromě určité míry empatie to také zahrnuje vytrvalost a přesvědčivost při kontaktu se zákazníkem. Pokud tento profesionální přístup máte, pak do našeho oddaného a nadšeného týmu snadno zapadnete. Zavolejte nám nebo napište e-mail. Těšíme se, že vás budeme moci poznat osobně.

  • „Jedna osoba nikdy nemá všechny požadované dovednosti a zkušenosti. Společně můžeme dosáhnout úspěchu a 1+1 se opravdu může rovnat 3. Zní to snadno, ale ve skutečnosti je to výzva a vyžaduje nasazení nás všech!“

    Herwig Heegewaldt, Head of Market Management Germany, Austria & Switzerland

.

Jobs in Marketing & Sales

.