Práce v divizi marketingu a prodeje

About MBCC Group

My z divize "Marketing a prodej" jsme těmi, kdo jednají se zákazníkem. Dbáme na to, aby stavební průmysl věděl o našich produktech a inovacích. Vzhledem k tomu, že jsme všichni technicky dobře proškoleni, mluvíme jazykem našich zákazníků. Ale také velmi dobře nasloucháme. To je jediný způsob, jak se můžeme dozvědět, s čím mají problém a jaká řešení potřebují. Vynikáme ve vývoji a zavádění těch nejlepších řešení a pravidelně a úzce spolupracujeme s kolegy z jiných divizí, například "Výzkum a vývoj". To je to, co charakterizuje naši inovativní sílu. Toužíme po tom, abychom stále posouvali hranice toho, co je možné.

V našem týmu nejsou žádné dva pracovní dny stejné. Jednoduše proto, že úkoly, které řešíme, jsou příliš různorodé. Co je ale vždy konstantní, je naše zaměření se na naše zákazníky. Všichni pracujeme společně pro své zákazníky a hledáme neustálé kontakty, abychom jim nabídli co nejlepší řešení. Jsme vstřícní vůči novým a nekonvenčním přístupům. Umožňují nám to naše ploché hierarchie.

To, díky čemu jste dokonalým členem našeho týmu, je dobré technické porozumění stavebním chemikáliím, dobrá samostatná organizace a schopnost stanovovat si priority. Zlepšování situace pro naše zákazníky je přirozenou součástí vašeho repertoáru. Kromě určité míry empatie to také zahrnuje vytrvalost a přesvědčivost při kontaktu se zákazníkem. Pokud tento profesionální přístup máte, pak do našeho oddaného a nadšeného týmu snadno zapadnete. Zavolejte nám nebo napište e-mail. Těšíme se, že vás budeme moci poznat osobně.

  • "Naše bezpodmínečná snaha dosáhnout zlepšení není pouhým sloganem, je nedílnou součástí ducha celé organizace. Zdůrazňujeme také vážnost: S našimi zákazníky hovoříme otevřeně a jasně hovoříme o daných problémech."

    Ronald König, General Sales Manager Germany

  • "Při přímém kontaktu se zákazníkem budujete vztah důvěry. Nikdy bych ho neohrozil pouze proto, abych získal krátkodobý prospěch. Integrita, čestnost a důvěryhodnost jsou důležité a v konečném důsledku jsou odměňovány dlouhodobým úspěchem."

    Dr. Wolfgang Aldrian, Principal Expert Tunneling and Mining

  • "Nejvíce si při své práci cením flexibility. Díky naší celosvětové síti odborníků se nikdy nepřestáváme učit, a proto jsme schopni úspěšně čelit všem výzvám."

    Thilo Merkel, Head of Key Account Management Europe

.

Pracovní místa v Marketing & Sales

.